Redukcja emisji dwutlenku węgla o minimum 55 proc. do 2030 roku oraz neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku – to unijne cele klimatyczne zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Aby je osiągnąć, prowadzone są szeroko zakrojone działania skupione na ograniczeniu emisji CO2, które dotyczą również jednej z najbardziej energochłonnych branż – budownictwa.

Neutralność klimatyczna szczególnie ważna w budownictwie

Branża budowlana zużywa dużo zasobów naturalnych i jest odpowiedzialna za wysoką emisję gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Właśnie dlatego unijne plany mają dla niej szczególne znaczenie.

W budownictwie do emisji CO2 dochodzi na różnych etapach związanych z budową oraz z eksploatacją budynków. Istotna staje się zatem współpraca wielu specjalistów w branży – od architektów przygotowujących projekty, przez producentów materiałów budowlanych oraz instalacji, a skończywszy na samych użytkownikach budynku. Ważne są też działania prowadzone na szczeblu rządowym i samorządowym.

Wspólnym celem jest ratowanie planety, ponieważ nadmierna emisja gazów cieplarnianych przyczynia się do katastrofalnych zmian klimatycznych wynikających z globalnego ocieplenia.

Najnowsze kierunki zmian w branży budowlanej

Dekarbonizacja branży budowlanej zakłada szereg zmian, wykorzystujących także nowoczesne technologie, by ograniczyć emisję. Zaliczane są do nich między innymi:

– Projektowanie budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię, które dzięki temu emitują mniej CO2,

– Wprowadzanie zmian dotyczących wymogów energetycznych budynków,

– Stosowanie termomodernizacji budynków, by ograniczyć ich energochłonność,

– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej, wiatrowej,

– Stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu oraz z lokalnych źródeł, co ogranicza konieczność prowadzenia transportu na znaczne odległości,

– Używanie systemów automatyki budynkowej, które pozwalają na zarządzanie instalacjami i zmniejszenie zapotrzebowania na energię,

– CCUS – technologie polegające na prowadzeniu wychwytu, transportu, utylizacji i składowania CO2,

– Wdrażanie przez firmy w branży budowlanej nowoczesnych systemów informatycznych wspierających ich efektywną pracę.

Firmy budowlane w Polsce dążą do neutralności klimatycznej

Polskie przedsiębiorstwa w branży budowlanej coraz częściej decydują się na inwestycje umożliwiające zmniejszenie produkcji dwutlenku węgla. Zmiany te widoczne są szczególnie w sektorze cementowym, który odpowiedzialny jest za produkcję dużej ilości gazów cieplarnianych.

W wywiadzie dla Forbes Andrzej Reclik, prezes zarządu Górażdże Cement SA, wskazuje, że spółka wdraża od lat rozwiązania skupione na zredukowaniu emisji CO2 i dąży do tego, by stać się neutralną klimatycznie do 2050 roku.

Aktualnie w ofercie Górażdże Cement SA znajdują się już produkty niskoemisyjne, w tym beton niskoemisyjny Ecocrete. Spółka od niedawna uczestniczy też w pilotażowym wdrożeniu programu CCUS, który polega na wychwytywaniu, wykorzystaniu i składowaniu dwutlenku węgla.

Więcej na: https://www.forbes.pl/biznes/gorazdze-cement-sa-na-drodze-do-neutralnosci-klimatycznej/dmbzm62.