Rozwój dziecka między 12. a 18. miesiącem życia jest fascynującym procesem dla każdego opiekuna, w którym dziecko przechodzi od etapu niemowlęcego do wczesnego dzieciństwa.

W tym czasie dziecko rozwija swoje umiejętności motoryczne, językowe i emocjonalne. Pozwala mu to na coraz lepsze poznawanie i zrozumienie otaczającego go świata.

Pierwsze kroki dziecka

Miedzy 12. a 18. miesiącem życia, dziecko zaczyna chodzić i powoli uczy się biegać samodzielnie. Eksperymentuje ono z różnymi pozycjami swojego ciała, dlatego też dziecko w tym okresie wymaga szczególnej opieki. Jest to ważny krok w rozwoju motorycznym dziecka, ponieważ pozwala mu na więcej swobody ruchów i wzmocnienie mięśni. Dziecko także rozwija swoje umiejętności manualne, próbując na przykład kłaść klocki, przesuwać przedmioty czy nawet układać puzzle. Warto dziecko w tym wieku zaopatrzyć w tego rodzaju zabawki jak kredki, klocki i inne umożliwiające mu jeszcze lepszy rozwój.

Rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka między 12., a 18. miesiącem życia

Dziecko zaczyna rozumieć i używać kilku słów. Jest to pierwszy krok do rozwoju mowy. W tym okresie najprawdopodobniej zacznie mówić takie słowa jak „mama”, „tata”, „daj” lub „nie”. Umiejętności językowe pomogą mu w pierwszych próbach komunikowania się z otoczeniem. Dziecko także rozwija swoją zdolność do imitowania działań dorosłych, co jest ważnym etapem w procesie uczenia się.

Rozwój emocjonalny dziecka po 1. roku życia

Emocjonalnie, dziecko zaczyna poznawać swoje emocje i pojawia się pierwsze przejawy empatii. Dziecko jest w stanie – powoli- rozumieć, że inne osoby mogą czuć się tak samo jak ono samo, co pozwala mu na lepsze zrozumienie i rozwiązywanie konfliktów. Dziecko uczy się rozpoznawać i nazywać swoje emocje oraz reagować na emocje innych osób, a także uczy się radzić sobie z nimi.

Życie w społeczeństwie

W tym okresie, głównie za sprawą rozwoju emocjonalnego – dziecko zaczyna rozumieć interakcje społeczne. Dziecko uczy się zasad interakcji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami, rodzeństwem i innymi dziećmi. Zauważa hierarchie i inne związki łączące ludzi. Uczy się kultury i zasad panujących w danym społeczeństwie

Podsumowanie rozwoju dziecka między 1 rokiem, a 18 miesiącem życia

Okres 12-18 pierwszych miesięcy u malucha jest bardzo ważnym okresem. W tym czasie rozwinie wiele swoich umiejętności. W tym okresie rozwoju dziecka, rodzice i opiekunowie mogą pomóc dziecku poprzez zapewnienie mu odpowiedniej ilości ruchu, zabawy z przedmiotami oraz uwagi i wsparcia emocjonalnego. Ważne jest także, aby dziecko miało dostęp do różnorodnych doświadczeń i bodźców, takich jak książki, piosenki, zabawki edukacyjne i wycieczki.

Te doświadczenia pomagają rozwijać dziecku zdolności poznawcze, motoryczne i językowe. Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie byli świadomi tego, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie i nie ma jednego „idealnego” harmonogramu rozwoju. Warto zachęcać i wspierać dziecko w jego indywidualnym rozwoju.

Tutaj znajdziesz informacje o rozwoju niemowlaka od 1. dnia do 12. miesiąca życia.