Ulga na dziecko to najpopularniejsza ulga, którą można odliczyć od podatku. Ile wynosi ulga prorodzinna i kto może z niej skorzystać?

Wypełniając roczne rozliczenie PIT, możemy skorzystać z wielu ulg, które pozwalają zmniejszyć kwotę należnego podatku. Jedną z najpopularniejszych jest ulga prorodzinna, która przysługuje na każde dziecko. Odlicza się ją od podatku, a jeśli ze względu na niskie dochody nie jest to możliwe, przysługuje nam zwrot niewykorzystanej ulgi.

Komu przysługuje ulga na dziecko?

Ulga na dziecko przysługuje na każde kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Ulga przysługuje też na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, które kontynuują naukę i nie uzyskują dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. Ulgę na dziecko odlicza się od podatku. W przypadku rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, którzy mają za niskie dochody, aby skorzystać z odliczenia, możliwy jest zwrot niewykorzystanej ulgi. Zwrot ulgi PIT przysługuje maksymalnie do wartości zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych rozliczonych w deklaracji PIT 37 lub PIT 36. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym, którzy w danym roku podatkowym sprawowali faktyczną opiekę nad dzieckiem. Rodzice mogą podzielić ulgę między sobą w dowolny sposób.

Ile wynosi ulga prorodzinna?

Ulga na dziecko to dodatkowy zastrzyk gotówki dla rodziny. Aby jak najszybciej otrzymać zwrot podatku, warto wysłać PIT online, dzięki czemu pieniądze wpłyną na konto już w ciągu 45 dni. Ile wynosi ulga prorodzinna w zeznaniu podatkowym za rok 2022?

  • 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na pierwsze dziecko – w przypadku wychowywania jednego dziecka ulga jest limitowana. Dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie może przekroczyć 112 000 zł, a niepozostającego związku małżeńskim 56 000 zł,
  • 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko,
  • 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie) na czwarte i kolejne dziecko.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Aby skorzystać z ulgi na dziecko, nie trzeba dołączać do deklaracji PIT żadnych dokumentów. Jednak w razie kontroli na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany przedstawić wszelkie dowody, które są niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Może to być np.:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Dokumenty należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym skorzystaliśmy z ulgi.

Ulgi i odliczenia a rozliczenie PIT online

Korzystając z programu e-pity, możemy w szybki sposób wypełnić deklarację podatkową i wysłać ją online do urzędu skarbowego. Dzięki temu oszczędzamy dużo czasu, ponieważ nie musimy dostarczać deklaracji osobiście do urzędu. Również czas oczekiwania na zwrot podatku jest krótszy. W przypadku złożenia zeznania online pieniądze otrzymamy w ciągu 45 dni, natomiast w przypadku złożenia papierowej deklaracji okres ten wynosi 3 miesiące. Rozliczenie PIT online jest bardzo proste, ponieważ intuicyjny program prowadzi nas krok po kroku, podpowiadając, co należy wpisać w danej rubryce. Dzięki temu z wypełnieniem deklaracji poradzą sobie nawet osoby, które do tej pory korzystały z pomocy biur podatkowych lub rodziny.