Elżbieta

Elżbieta jest biblijnym imieniem mającym swoje korzenie w języku hebrajskim. Słowo Elishevah oznacza w tłumaczeniu „Bóg mą przysięgą”. Najbardziej znaną świętą Elżbieta jest oczywiście matka św. Jana Chrzciciela. Pierwsze wzmianki dotyczące jej osoby pochodzą z Ewangelii św. Łukasza.

W języku polskim istnieje wiele zdrobnień tego imienia, od popularnej Eli, Elżbietki i Elżuni aż po rzadziej spotykaną Halszkę, Liże lub nawet Izabelę.

Elżbieta może obchodzić imieniny zarówno latem: 18 czerwca, 4 i 8 lipca. Jak i jesienią; 14 września, 21 października oraz 5, 17 i 19 listopada.

Leon

Imię Leon wywodzi się z greko-łaciny. Słowo λεων- leon oznacza lud lub lwa. Jednak w przypadku imienia najczęstszym znaczeniem było zdecydowanie to drugie. Zarówno starożytni Rzymianie jak i Grecy nosili imię Leon. Nie do końca wiadomo, czy Grecy zainspirowali Rzymian, czy imię to powstało w obu nacjach niezależnie od siebie.

W Polsce po raz pierwszy imię Leon pojawiło się w 1265 roku, jednak używana była wówczas łacińską wersja- Leo. Po raz pierwszy użyto formy Leon prawie dwieście lat później, w 1443 roku. Na terenach Słowian wschodnich używana była za to lokalna wersja tego imienia- Lew.

Robert

Robert to imię, które przybyło do nas z krajów germańskich. Wywodzi się od imienia Hrodebert, które składa się z dwóch członów: hrod- czyli sława oraz beraht- oznaczające coś jasnego, bystrego. W wolnym tłumaczeniu imię to oznacza osobę sławną, żyjącą w chwale oraz tego, który oświeca ciemne noce.

Istnieje także damski odpowiednik tego imienia- Roberta.

Na całym świecie używana jest bardzo podobna wersja imienia Robert. Mogą występować drobne oboczności jak pochodzący z południa europy Roberto czy litewski Robertas.