Ryszard

Ryszard jest imieniem pochodzenia germańskiego, na język polski jego znaczenie tłumaczy się jako osobę bogatą i potężną. Jest to więc imię z niezwykłe pozytywną wróżbą dotyczącą przyszłości. Choć nie jest to bardzo popularne imię, według statystyk w roku 2017 znalazło się na 86. miejscu najpopularniejszych imion nadawanych noworodkom. Dla porównania, wśród dorosłej populacji, zajmuje on 27. najpopularniejsze imię. W Polsce żyje około 245 390 Ryszardów.

Jest to imię, które posiada swój odpowiednik w praktycznie większości używanych na świecie języków. Polski Ryś będzie w Anglii nazywany Richard, w Hiszpanii Ricardo, a w Szwecji Rikard. Co ciekawe niderlandzka wersja zapisywana jest Richard, lecz wymawiana jest w bardzo zbliżony do polskiego sposób.

Robert

Robert podobnie jak Ryszard jest imieniem pochodzenia germańskiego. Pochodzi od starogermańskiego imienia Hrodebert, które w tłumaczeniu oznacza tego, który jest sławny, lub osobę żyjącą w chwale i oświeca noce.

Nie jest to popularne imię w Polsce, w 2018 roku tylko 501 chłopców otrzymało imię Robert. A wśród populacji polskich mężczyzn zarejestrowano zaledwie 263 621 Robertów.

Oboczną formą Roberta może być także imię Rupert, Bobby, Bob oraz Betinho.

Małgorzata

Małgorzata to imię wywodzące się z łaciny. Słowo Margarita oznacza perłę pąk kwiatowy lub kwiat. W języku polskim imię to z biegiem czasu zmieniało swoje formy, od Margorzatha poprzez znanego z 1468 roku Malgorzatha, aż po używaną dziś formę Małgorzata.

W wielu językach istnieją podobne formy tego imienia, jak chociażby angielska Margaret, czy Margo, francuska Marguerite oraz Margot. Także Węgrowie posiadają własną odmianę- Margit. Bardzo często używanymi zdrobnieniami od Małgorzaty, oprócz Gosi jest Gretą oraz Ryta.

W 2019 roku Małgorzata znalazła się na 52. miejscu zestawienia imion nadawanych noworodkom. Wśród dorosłych Polek sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, gdyż według statystyk z 2020 roku imię to znajdowało się na 4. miejscu najpopularniejszych imion.